Audit národní bezpečnosti

Audit národní bezpečnosti 2016

Vydalo Ministerstvo vnitra ČR
Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7 - Letná