Česká právní úpravaZákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkOblasti zpracování osobních údajů

Na této stránce naleznete výčet významných zvláštních zákonných agend a s nimi souvisejících postupů týkajících se zpracování osobních údajů, které musí být v souladu s pravidly ochrany osobních údajů uvedenými v Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a GDPR.