Evropský sbor pro ochranu osobních údajů


Evropský sbor pro ochranu osobních údajů je nezávislý evropský subjekt, který přispívá k jednotnému uplatňování pravidel ochrany údajů v celé Evropské unii a prosazuje spolupráci mezi úřady pro ochranu osobních údajů v EU.

Kontaktní údaje

Poštovní adresa: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Adresa kanceláře: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

Email: edpb@edpb.europa.eu

Český dozorový úřad

Úřad pro ochranu osobních úda

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mail: posta@uoou.cz