BYOD z perspektivy GDPR

31.01.2018

Koncept BYOD představuje progresivní a svým způsobem velmi pragmatický model zaměstnanecké politiky, který zvyšuje pracovní komfort zaměstnanců. Podstatou tohoto konceptu je umožnit zaměstnancům výkon práce na vlastních zařízeních, typicky noteboocích, tabletech či chytrých telefonech.

Filozofie tohoto konceptu je v zásadě velmi prostá a s trochou fantazie by se dala opsat rčením "ševče, drž se svého kopyta," když vychází z premisy, že je-li zaměstnanec uvyklý pracovat s určitým zařízením, operačním systémem, atp. bude jeho práce na tomto zařízení aj. vykonávána nutně efektivněji než-li na zařízení, které pracuje a je obsluhováno jiným způsobem.

Tento model umožňuje snižovat náklady zaměstnavatele na vybavení a je třeba zdůraznit, že jím je zaručena i vyšší flexibilta zaměstnance, jeho dostižitelnost a operativnost při řešení či přípravě řešení úkolů. To vše s benefitem zajištění komfortu dotčeného zaměstnance jak co do znalosti uživatelského prostředí konkrétního zařízení, tak co do kvantity obsluhovaných zařízení. (Koneckonců podněty pro zavedení BYOD vychází převážně z řad zaměstnanců, když zaměstnanci k užívání jimi "osvojených" zařízení přirozeně - někdy nekontrolovaně - inklinují.)