Citlivá data musí být zabezpečena jako v trezoru, nařizuje EU

04.01.2018

"Některé osobní údaje jsou takového charakteru, že mohou osoby samy o sobě poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či mohou zapříčinit jejich diskriminaci," popisuje Vojtěch Marcín z Úřadu pro ochranu osobních údajů takzvanou zvláštní kategorii osobních dat.

Mezi ně patří informace, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení. Za citlivá osobní data se považují také údaje o členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Nově budou podle evropského nařízení do zvláštní kategorie přímo spadat rovněž genetické a biometrické údaje. Jde například o snímek obličeje, otisk prstu či dlaně, snímky oční rohovky nebo charakteristika hlasu a chůze. Soudy ve svých rozsudcích dovodily, že do kategorie biometrických údajů spadají i podpisy. Nařízení tak dopadne například na systémy, které s biometrickými údaji aktivně pracují, třeba při ověřování podpisu osoby, spuštění či aktivaci mobilního telefonu nebo počítače anebo při vstupu do budovy.

Kompletní ochranu citlivých dat pacientů ale zatím některé nemocnice v pořádku nemají a na nápravu mají již necelých pět měsíců. Advokátka Jana Sedláková na svém webu zveřejnila případovou studii městské nemocnice, která mapovala její připravenost na nová pravidla.