ESLP: Žádná neomezená kontrola soukromé internetové komunikace na pracovišti

22.11.2017

Zaměstnanec musí být o kontrole své soukromé komunikace předem informován, jinak se jedná o porušení článku 8 EÚLP - Bărbulescu v. Rumunsko.

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) odsoudil Rumunsko pro porušení čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP) rozsudkem ze dne 5. 9. 2017. Rumunský občan Bărbulescu dostal v roce 2007 výpověď ze zaměstnání, neboť soukromě využíval službu yahoo messenger, která měla sloužit výhradně pro dotazy zákazníků. To bylo obsaženo i ve vnitropodnikové směrnici, která používání messengeru k soukromým účelům jednoznačně zakazovala. Na základě sledování činnosti zaměstnance na messengeru předložil zaměstnavatel zaměstnanci okamžitou výpověď spolu s 45 stránkami přepisu jeho soukromého chatu (mimo jiné i komunikaci s jeho bratrem o soukromých záležitostech a s jeho snoubenkou na téma sex a zdraví). Rumunské soudy potvrdily výpověď v poslední instanci.