GDPR a osobní údaje předávané mobilními operátory bankám

20.02.2018

Jedná se o relativně nový nástroj kreditního hodnocení, který funguje v celé řadě jurisdikcí a je založen na principu spolupráce všech hlavních telekomunikačních operátorů a bank. Oficiálně slouží jako pomocné měřítko zejména u mladších žadatelů o úvěry, kde banky nemají k dispozici dostatečnou úvěrovou historii. Operátor má díky své činnosti údaje o platební morálce faktur za telekomunikační služby, ví z lokačních dat, kam uživatelé jezdí na dovolené (díky roamingu) a v neposlední řadě i jak drahý telefon daný klient používá.

Výsledkem analýzy podle uvedených parametrů je pak kreditní skóre v určitém rozmezí, které je posléze poskytnuto bankám a použito jako pomocné kritérium pro žadatele o úvěr, kreditní kartu či hypotéku. Banky tedy nedostávají samotné informace ale pouze závěrečné skóre vypočítané těmito systémy. Systém je zpravidla provozován externí společností, tedy jsou údaje klientů telekomunikačních operátorů nejprve zasílány této společnosti, zde jsou konvertovány v kreditní skóre a to je posléze poskytováno bankám. Banky nicméně nemusí být jediným uživatelem těchto systémů, za poplatek ho mohou využít například pronajímatelé bytu či potenciální zaměstnavatelé.