GDPR a TOPO a jejich význam pro obchodní společnosti

17.10.2017

Vedle pokuty ve výši až do 4% celkového obratu společnosti, kterou po 25.5.2018 bude moct jako správní sankci pro porušení povinností vyplývajících z nařízení GDPR udělit společnosti Úřad pro ochranu osobních údajů, může nesprávné nakládání s osobními údaji založit vznik trestní odpovědnosti právnické osoby dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen "TOPO"). Trestný čin dle § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen "trestní zákoník") - neoprávněné nakládání s osobními údaji - není mezi vyloučenými trestnými činy vypočtenými v § 7 zákona TOPO a každá společnost tak musí počítat s aktivací trestní odpovědnosti a nastoupení hrozící sankce.