GDPR pro obce. Způsoby jak jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů

24.10.2017

Povinnost jmenování Pověřence platí pro všech 6.258 obcí v ČR, k zajištění jednotného postupu při organizačně-technickém zabezpečení funkce Pověřence vydalo Ministerstvo vnitra pro obce metodické doporučení. Doporučení je zaměřeno na výklad a zodpovězení praktických problémů a poskytnutí návodu, jak zabezpečit plnění povinností obcí v souvislosti se jmenováním Pověřence v podmínkách obcí. V rámci města či obce mají navíc povinnost jmenovat Pověřence všechny instituce rozhodující o právech a povinnostech osob (např. školy), dále ty subjekty, jejichž hlavní činnost vyžaduje pravidelné, systematické a rozsáhlé monitorování subjektů údajů (např. provozovatelé městské hromadné dopravy evidující cestující) a ty subjekty, které provádějí rozsáhlé zpracování citlivých údajů subjektů údajů (typicky nemocnice).