K návrhu zákona o zpracování osobních údajů

22.09.2017

Očekávaný návrh zákona o zpracování osobních údajů, který má nahradit stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a související návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, jež adaptují nařízení GDPR do české právní úpravy, čeká připomínkové řízení. Návrh je poměrně úzce zaměřen a využívá prostoru pro zvláštní úpravu členskými státy pouze v některých dílčích otázkách.

Návrh zákona o zpracování osobních údajů přináší v dosavadní podobě pouze několik málo odchylek od nařízení GDPR. S ohledem na dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů pak bude nejviditelnější změnou zrušení registrační povinnosti správců osobních údajů. Jedná se o inovaci bez reálného významu, jak pro správce, tak pro Úřad pro ochranu osobních údajů, kdy vzhledem k množství "alternativních" ohlašovacích povinností, zakotvených GDPR, zrušení registrace snížení administrativy nepřinese.