Kybernetické útoky

23.02.2018

Digitalizující se svět s sebou nese nejen nové příležitosti, ale i nová rizika. Kybernetické hrozby překračují hranice informačních a komunikačních technologií a stávají se samozřejmou součástí života globální společnosti. Co očekávat na poli kybernetické bezpečnosti v letošním roce?

Kybernetické útoky budou minimálně po dobu pěti následujících let představovat třetí nejzávažnější hrozbu pro globální společnost a její stabilitu. Potenciálními i reálnými dopady je překonají pouze přírodní katastrofy a extrémní výkyvy počasí, tvrdí zpráva Global Risks Report 2018 z dílny Světového ekonomického fóra.

Rostoucí závislost na technologiích se netýká pouze byznysu. V rychlejším či pomalejším tempu tento trend ovlivňuje i jednotlivce, společenstva a státy. Motivy kybernetické kriminality se už dávno neomezují pouze na osobní obohacení. Ke slovu se dostávají geopolitické a mocenské zájmy nebo cíle organizovaného zločinu. I díky těmto vlivům a faktorům spektrum, dostupnost a vyspělost útoků kontinuálně roste.

Datové podvody, čtvrtá z nejzávažnějších identifikovaných globálních hrozeb, souvisí především s masovými úniky obsahu informačních systémů. Podle tvůrců studie tento problém i přes zvyšující se četnost a intenzitu opatření narůstá. Vloni došlo podle jejich informací k únikům datových záznamů v rozsahu, který objemově překonal součet předchozích dvou let. Rapidně rostoucí dostupnost informací s osobními údaji vede k poklesu jejich cen na černém trhu, tvrdí výzkumníci ze společnosti Google. A týká se to i dat s vysokou mírou detailu, která obsahují uživatelská jména, hesla, ověřovací otázky a příslušné odpovědi nebo čísla sociálního pojištění.