Marketing ve světle ustanovení GDPR

02.02.2018

Jaké změny pro marketingové a PR oddělení společností znamená tzv. nařízení GDPR? Jsou společnosti povinné smazat veškeré osobní údaje, které již pro marketingové účely používají? O čem má být zákazník při udělování souhlasu se zpracováním osobních údajů informován? A změní se nějakým způsobem udělování souhlasu subjektů se zpracováním osobních údajů? Na tyto i další otázky se pokusíme odpovědět v následujícím článku.

Nová právní úprava ochrany osobních údajů značně zasáhne mimo jiné i procesy společností týkající se marketingu. Účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako "GDPR" nebo "nařízení") se blíží a společnosti by tedy měly přizpůsobovat jejich interní procesy nové úpravě nejen v souvislosti s hojně diskutovanými oblastmi, jako je pracovněprávní či mzdová agenda, ale i v oblasti reklamy.