Monitoring služebních aut umožní i GDPR. Firemní auto je pracovním nástrojem

28.02.2018

Stále více zaměstnavatelů proto sahá po zařízeních umožňující monitoring pohybu svých vozidel. Dozorové systémy mají prakticky neomezené možnosti a nabízí celou škálu možností monitoringu. Zejména jde o pohyb vozidla a jeho aktuální polohu, dobu jízdy, trasu, kterou vozidlo jelo, spotřebu paliva a kontrolu rychlosti. Z pohledu zaměstnavatelů zajímavé řešení, které může do provozu firemního vozu přinést větší bezpečnost i úspory. Zároveň se ale jedná o zpracovávání osobních údajů zaměstnanců, které je potřeba ošetřit.

Technologie umožňující zaměstnavatelům sledovat svá auta bývá uplatňována hlavně u firem, které se zabývají dopravou nebo mají velké flotily služebních vozů. Zaměstnavatel, který používá ve vozech telematiku, si ale musí uvědomit, že shromažďuje data jak o vozidle, tak o zaměstnanci, který auto používá. Informace o poloze vozidla totiž automaticky určují i polohu zaměstnance, a dokonce poskytují informace o jeho chování.

Zaměstnavatelé by sice mohli být povinni instalovat sledovací techniku do vozidel, aby prokázali soulad s dalšími právními povinnostmi, například pro zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců, kteří jejich auta řídí. Zároveň mohou mít oprávněný zájem na tom, aby mohli kdykoliv zjistit polohu svých vozidel. I kdyby jim ale byl oprávněný zájem k dosažení těchto účelů uznán, měli by nejprve posoudit, zda je zpracování pro tyto účely nezbytné a zda zavedení těchto opatření bude v souladu se zásadami proporcionality a subsidiarity. A to i přesto, že ve stanovisku pracovní skupiny WP29 z roku 2011 stojí, že zařízení ke sledování vozidel nejsou zařízeními pro sledování zaměstnanců. Jejich funkcí je sledování nebo monitorování lokalizace vozidel, ve kterých jsou instalována. Zaměstnavatelé by je neměli považovat za zařízení ke sledování nebo monitorování chování či místa výskytu řidičů nebo jiných zaměstnanců, například zasíláním upozornění na rychlost vozidla.

Podle pracovní skupiny WP29 může být zpracování lokalizačních údajů odůvodněné v případech, kdy slouží k monitorování přepravy osob či zboží nebo k lepší distribuci zdrojů u služeb v rozptýlených lokalitách. Děje se tak například v případě plánování operací v reálném čase nebo v momentě, kdy je účelem bezpečnost samotného zaměstnance nebo jemu svěřeného zboží či vozidel. Pracovní skupina naopak považuje zpracování údajů za nadbytečné v případech, kdy si mohou zaměstnanci své cesty organizovat volně dle vlastního uvážení, nebo v případech, kdy je účelem zpracování údajů pouze sledování práce zaměstnance, která by mohla být sledována jiným způsobem.