Nařízení ePrivacy

02.01.2018

ePrivacy jako doplněk GDPR

Oba předpisy jsou nařízeními a obsahují přímo aplikovatelná pravidla, která vlády členských států nemohou přizpůsobit či "ohnout" jakýmkoliv zájmům. Smyslem obou nařízení je zvýšení ochrany osobních údajů fyzických osob před jejich stále hojnější komercializací a riziky s tím spojenými. Ve vztahu ke GDPR je ePrivacy doplňkem ochrany, tedy zvláštním předpisem detailně upravujícím určitou výseč nakládání s osobními údaji, jehož obecná úprava je obsažena právě v GDPR. Obsah nařízení ePrivacy tak bude mít v této výseči elektronických komunikací před GDPR přednost, přesto je třeba při přizpůsobování se nové úpravě myslet na předpisy oba; bude-li totiž váš podnik v působnosti ePrivacy, budou se na vás vztahovat i pravidla GDPR.

Smyslem ePrivacy je dohnat dobu rapidně se rozvíjejících komunikačních on-line technologií a přizpůsobit tomu právní řády států EU, které mnoho dnes již naprosto běžných aktivit vůbec neregulují, přestože při nich ve velkém dochází k nakládání s osobními údaji. Zatímco GDPR se věnuje především ochraně fyzických osob, nařízení ePrivacy by mělo cílit na důvěrnost elektronických komunikací jak fyzických osob, tak právnických osob. Hlavní myšlenkou ePrivacy je vytvoření ekvivalentu listovního tajemství i pro oblast nejmodernějších způsobů komunikace.