Nejasnosti kolem výjimky z GDPR pro malé firmy

24.01.2018

Radost z toho, že provozujete jen malou firmu a nebudete tedy muset vést záznamy o činnostech zpracování požadované GDPR, může být předčasná.

GDPR, kterým se správci a zpracovatelé osobních údajů budou muset řídit nejpozději od 25. května 2018, stále obsahuje řadu nejasností.

Mnoho otazníků se vznáší například nad povinností vyplývající z článku 30 evropského nařízení o ochraně osobních údajů. Ten pojednává o povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování. V podstatě jde o náhradu zrušené oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, která byla považována především za formalitu přinášející zbytečnou administrativní zátěž nejen správcům údajů, ale i dozorovému orgánu. Záznamy o činnostech zpracování mají být naopak základní oporou při řešení problémů a poslouží jako praktické rozcestníky, které mají ve firmách pomoci zpřehlednit a posléze i eliminovat procesy.