O důvěře a datech aneb nastolení rovnováhy

22.12.2017

S rozvojem cloudových služeb mají společnosti k dispozici nové a efektivnější nástroje na získávání, ukládání a zpracování dat, včetně osobních údajů. Roste tak i potřeba ochrany - těchto dat, ale zejména těch, jichž se data týkají, tedy nás zákazníků. Moderní analytické nástroje umožňují organizacím z dat získávat natolik unikátní výstupy, že lze na jejich základě dělat velmi úspěšné predikce dalšího vývoje. Zákazníci v tomto kontextu tahají za mnohem kratší konec provazu. Zatím.

Aktualizovaný regulační rámec ochrany osobních údajů je pak logickou součástí této nové éry, v níž se data stávají elektřinou, jež pohání byznys. Posílení ochrany subjektů dat (zjednodušeně nás zákazníků) je nezbytným předpokladem pro nastolení důvěry. Pokud budou inovace stavět na těchto pravidlech a získají důvěru mezi podnikateli a občany, stanou se motorem produktivity. Pokud vzájemnou důvěru nenastolíme, hrozí, že se motor inovací zadrhne - a to by byla velká škoda.