Ochrana osobních údajů se týká i módních návrhářů

03.10.2017

Osobní údaje jsou veškeré informace získané o fyzické osobě, kterou lze na základě těchto údajů identifikovat. Nikoho jistě nepřekvapí, že osobním údajem je jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště nebo číslo bankovního účtu. Osobním údajem je ale také emailová adresa nebo telefonní číslo, konfekční velikost, IP adresa.

V případě, že při své činnosti, která není jen výlučně osobní nebo domácí, získáváte informace o fyzických osobách, tyto informace shromažďujete, ukládáte nebo s nimi činíte další operace, a to ať už automatizovaně nebo je zařazujete do Vašich evidencí, zpracováváte osobní údaje.