Otevřené bankovnictví: proč pouštět k penězům na účtu někoho cizího

16.02.2018

Hovor nahráváme, souhlasíte? Ano. Tento web používá cookies, souhlasíte? Klik. Co jiného vám zbývá. A nově se chystá další otázka: Povolíte nám přístup ke svému bankovnímu účtu? Můžete, ale nemusíte. Čtěte, co je otevřené bankovnictví a jak vám ovlivní život.

Sotva jste se naučili pohotově pracovat s elektronickým bankovnictvím, už je tu další novinka. Údaje, které o vás banka shromažďuje, může (pokud jí to dovolíte), poskytnout i někomu jinému, takzvaným třetím stranám. Říká se tomu otevřené bankovnictví a formálně je to evropská směrnice PSD2.

Zkratka znamená Payment Services Directive a Evropa směrnici vydala proto, aby klient mohl nakládat s informacemi o svých příjmech a výdajích podle svého. Vždyť jsou jeho majetkem, nikoli banky, která je jen eviduje.

Proč bych asi pouštěl ke svým penězům někoho třetího, napadne teď většinu lidí. O tom, kolik mi chodí na účet, komu posílám peníze a co, kde a za kolik nakupuji, chci mít přehled jen já sám. Správně. To je bezpečné. Ale i tak už se vám jistě stalo, že jste někomu předávali informace o svých financích - třeba aktuální potvrzení o příjmech kvůli úvěru. Díky PSD2 to může být jednodušší. Protistrana se prostě podívá, jak to chodí na vašem kontě.

Když dodržíte základní bezpečnostní pravidla, můžete využívat pohodlnějších služeb, aniž by hrozila nějaká nová rizika.