Portabilita, aneb s oblíbeným seriálem i na dovolenou

15.01.2018

Nařízení Rady (EU) 2017/1128 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytující obsah v rámci vnitřního trhu stanovuje poskytovateli tzv. online služby poskytující obsah ("online služba") povinnost za úplatu poskytnout uživateli, který se krátkodobě nachází v jiném členském státě EU, přístup k jím předplacené online službě a to za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako v jeho členském státě bydliště. V tomto ohledu je nezbytné zdůraznit, že poskytovatel online služby si za toto zprostředkování nesmí účtovat žádné další poplatky a rovněž žádným způsobem modifikovat, resp. snižovat kvalitu dodání online služby.

Poznámka: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu je účinné - použije se ode dne 1. dubna 2018 [viz Oprava, Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 42 (2017/1128)].