Povinnosti správců a zpracovatelů ve světle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

29.01.2018

Článek Povinnosti správců a zpracovatelů ve světle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů seznamuje čtenáře s právními novinkami, které s sebou toto nařízení přináší. Cílem článku je informovat čtenáře o základ­ních ustanoveních nového nařízení, přičemž pozornost je věnována přede­vším skupině primárně odpovědné za zpracování údajů, tedy správcům a zpracovatelům osobních údajů.

Klíčové instituty jsou porovnávány se sou­časnou právní úpravou a posuzovány s ohledem na možné dopady na činnost správců a zpracovatelů. Článek má zejména informativní charakter, poukazu­je však také na souvislost s činností exekutorů i jejich pochybeními v oblasti nakládání s osobními údaji.