Přináší nová směrnice PSD2 bankám hrozby nebo naopak příležitosti?

06.02.2018

V polovině ledna 2018 vstoupila v České republice v platnost nová evropská směrnice o platebních službách známá jako PSD2, která přináší liberalizaci poskytování platebních služeb. Revidovaná směrnice o platebních službách byla navržena Evropskou komisí už v roce 2013.

Hlavní cíle směrnice PSD2 jsou:

- rychlejší přijímání inovací v oblasti platebních služeb a zvýšit efektivitu trhu s platbami,

- usnadnit používání elektronických, zejména nízkonákladových internetových a mobilních plateb,

- nová bezpečnostní opatření pro snižování rizik v oblasti bezpečnosti plateb, jakož i posílení práv spotřebitelů a nárůst jejich informovanosti,

- nediskriminační podmínky pro poskytovatele platebních služeb, včetně možnosti vstupu nových hráčů na trh platebních služeb.