Reforma ochrany osobních údajů v EU z pohledu pracovněprávních vztahů

02.11.2017

Cílem GDPR je stanovit jednotná práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, mnohá jeho ustanovení buď přímo ukládají členským státům povinnost, nebo jim dávají alespoň možnost upravit na vnitrostátní úrovni vymezenou problematiku samostatně, vždy samozřejmě v souladu se základními zásadami, na nichž je GDPR vystavěno, a v mezích dalších limitů předepsaných GDPR. Pro pracovněprávní problematiku je podstatná např. možnost členských států zavést konkrétnější podmínky zpracování osobních údajů v případech, kdy je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění právní povinnosti správce.