Rozhodování o anonymizaci osobních údajů podle § 422 insolvenčního zákona

29.11.2017

Insolvenční řízení je vystavěno na principu veřejnosti a transparentnosti, a tudíž logicky musí obsahovat úpravu pro výjimečné případy, kdy určité informace nemají či nesmí být zveřejněny.

Tato úprava se koncentruje v ustanovení § 422 insolvenčního zákona (dále jen ins. zák.), který upravuje návrhovou (fakultativní) anonymizaci sdělovaných údajů a § 423 ins. zák., který obsahuje povinnou (obligatorní) úpravu zákazu zveřejnění informací podléhajících utajení podle zvláštního právního předpisu. Předmětem tohoto příspěvku je rozbor ustanovení § 422 ins. zák.