Souhlas se zpracováním osobních údajů ve světle nové legislativy

09.02.2018

Obecné nařízení, resp. instituty, které zavádí, jsou aktuálním tématem pro širokou veřejnost. Obecné nařízení totiž dopadá nejen na právnické osoby, kterým předepisuje nové povinnosti, ale zejména na fyzické osoby, kterým připisuje široký katalog práv. Jedním z diskutovaných institutů Obecného nařízení je právě souhlas se zpracováním osobních údajů. V současné české právní úpravě je tento institut již sice dlouhodobě zakotven, avšak v praxi je často nesprávně využíván (někdy dokonce i protiprávně). Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Obecného nařízení je relevantní napříč celou evropskou regulativou související s osobními údaji.