Soukromí zaměstnanců je nedotknutelné. Musíte ho zachovávat i ve firmě

07.02.2018

Zaměstnavatelé nejsou ve firmách neomezenými vládci. Musí ctít soukromí svých zaměstnanců. GDPR jim příliš bedlivý dohled nad prací zaměstnanců omezí.

I zaměstnanci mají právo na soukromí a jeho ochranu. A to dokonce i v případech, kdy se svým soukromým aktivitám věnují v práci nebo na zaměstnavatelem propůjčených zařízeních. Zaručuje jim to i GDPR.

Jenže právě zaměstnanci představují v ochraně osobních údajů jedno z největších rizik a ani sebelepší opatření nebude schopné zabránit tomu, aby zpracovávaná osobní data, o která v GDPR jde, neohrozili právě zaměstnanci. A nemusí to být vůbec záměrně. Stačí, aby si v dobrém úmyslu vzali práci domů nebo se připojili na internet někde v kavárně při čekání na pracovní schůzku. Je proto důležité všechny zaměstnance řádně proškolovat, seznamovat se všemi možnými riziky a přijmout opatření. Ta ovšem musí být taková, aby na jednu stranu chránila zpracovatele osobních údajů, ale na druhou nesmí zasahovat do práv zaměstnanců.

I s tím je v nařízení GDPR počítáno, ale v samotném evropském nařízení to není, ostatně jako v řadě jiných případů, uvedeno zcela jednoznačně. To teď udělala až pracovní skupina WP29, která vydala své doporučení k této problematice.