Umožňuje GDPR naskenovat osobní doklady zákazníků?

21.02.2018

Za jakých podmínek lze v dikci GDPR skenovat osobní doklady (OP + řidičský průkaz) v půjčovně vozidel? Nebo nelze skenovat tyto doklady vůbec?

Obecně je možné v souladu se zásadami ochrany osobních údajů zpracovávat osobní údaje jen ve dvou případech - v případě, kdy Vám subjekt osobních údajů k takovému zpracování udělí souhlas anebo v případě, kdy Vám to umožňuje zákon.

Obecně platí, že je nutné zpracovávat osobní údaje jen v nezbytně nutném rozsahu. Zpracování osobních údajů musí být také přiměřené. Pokud Vás ke skenování dokladů přímo neopravňuje zákonný předpis (takové právo musí být v zákoně výslovně stanoveno), nemáte právo doklady kopírovat, neboť se jedná o zpracování osobních údajů v rozsahu, který přesahuje nezbytně nutnou míru - doklady obsahují i údaje, které Vy k půjčení vozidla znát nepotřebujete.

Vy máte z důvodu ochrany Vašeho majetku zájem na tom, zpracovávat určité osobní údaje osob, které si u Vás vozidlo půjčují - sbírat je, archivovat je po určitou dobu a v případě komplikací s nimi dále nakládat. Tento zájem by se mohl podřadit pod tzv. "oprávněný zájem". Oprávněný zájem je jeden z důvodů, na základě kterého Vám zákon umožňuje zpracování osobních údajů bez potřeby získávat souhlas daného subjektu s takovým zpracováním a kdy Vám stačí pouze daný subjekt o takovém zpracování informovat. Ve Vašem případě je možné uvažovat také nad zpracováním z důvodu nezbytného pro naplnění smlouvy - v takovém případě se postupuje stejně jako v případě oprávněného zájmu.