Vodítko k vysvětlení jednotlivých požadavků vyhlášky č. 82/2018 Sb.

10.10.2018

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) připravil vodítko k vysvětlení jednotlivých požadavků vyhlášky č. 82/2018 Sb. [Vyhláška, ze dne 21. května 2018, o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)] kladených na smlouvy s dodavateli.

Jedná se o vysvětlení jednotlivých požadavků přílohy č. 7 této vyhlášky (významní dodavatelé).