Zavádění GDPR naráží na zvyklosti zdravotníků

22.12.2017

Zdravotnická zařízení mají už jen pět měsíců na to, aby se připravila na evropskou směrnici GDPR (GDPR - General Data Protection Regulation, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zatímco pro ta, která věnovala otázce bezpečnosti dat pozornost a dodržovala stávající zákony, by nemělo jít o zásadní změnu, další mohou mít velký problém. Největší překážku přitom neznamenají horentní náklady na nákup moderních technologií, bez nichž se lze obejít, ale nutnost přimět personál ke změně chování. Kromě toho, že zdravotníci příliš rádi změny nemají, se mnoho z nich obává fenoménu Velkého bratra. O tom, kde vnímají při přípravě na GDPR největší problémy, i vlastních zkušenostech s jejich překonáváním debatovali odborníci na úterním kulatém stole Zdravotnického deníku.