NOVINKY


 

Píše se konec roku 2017. Do účinnosti nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako "GDPR") zbývá už jen půl roku. Ve velkých médiích se začínají množit články o tom,...

Městský soud v Praze zamítl žalobu města Lovosic na rozhodnutí předsedy ÚOOÚ, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí o spáchání deliktu daným městem spočívajícím v protiprávním zveřejnění osobních údajů cca 9.400 poplatníků poplatků za komunální odpad na internetu. Město Lovosice namítalo jak neurčité vymezení deliktu, tak i další pochybení při vedení...

Internet je v současné době důležitým nástrojem v životě jednotlivce. Internet slouží ke komunikaci mezi lidmi navzájem, i mezi jednotlivci a vládou, k přijímání informací a vyjadřování názorů a myšlenek. Prostřednictvím internetu vykonává jednotlivec svá základní práva, jako je např. právo na svobodu vyjadřování a právo přijímat informace, právo...