NOVINKY


 

V červenci letošního roku vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2018 Sb. novelizující vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, kterou se podstatně změnila právní úprava vedení zdravotnické dokumentace.

Soudní dvůr EU potvrdil, že pokud telefonní operátor policii zpřístupní jméno, příjmení, telefonní číslo a případně adresu toho, kdo si aktivuje SIM kartu v odcizeném mobilním telefonu, za účelem jeho identifikace a vyšetření trestného činu, nejedná se o nepřiměřený zásah do soukromí těchto osob.

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 4. října 2018, věc C-191/17.
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte v. ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG.

Směrnice 2007/64/ES - Platební služby na vnitřním trhu - Pojem "platební účet" - Případné zahrnutí spořicího účtu umožňujícího jeho uživateli provádět vklady a výběry...