POJMY

Na těchto stránkách se seznámíte s některými vybranými pojmy z oblasti GDPR, bezpečnosti a IT.

Proč pojmy

Pojmy GDPR

Pojmy z oblasti bezpečnosti a IT

                 Anglické pojmy, výrazy a zkratky